0
info@redzet.eu

Pilsēta » Pilsēta » Pilsēta

Daugava pēc saulrieta pie PļaviņāmMālpils ūdens tornis
Lasīt aprakstu
Skats uz Mālpili, Mālpils, Mālpils centra dīķis, Mālpils novads

Skats uz Mālpili

Kods: V-643-14
Fotogrāfijas autors: Aivars Gulbis
Bildēts 2014. gada 08. jūnijā
PAR
BRĪVU
1000 x 667 px
72 dpi
217 KB
S 1748 x 1165 px
14.8 x 9.87 cm / 300 dpi
MB
M 3000 x 2000 px
25.4 x 16.93 cm / 300 dpi
L 3804 x 2536 px
32.21 x 21.47 cm / 300 dpi
8.29 MB
REDZĒT licence
Bezmaksas komerciālai lietošanai
Saņem ATLAIDI iegādājoties vairākus foto uzreiz.
Raksti ATLAIDE un izvēlēto FOTO KODUS uz info@redzet.eu
Ja vēlaties atbalstīt portālu www.redzet.eu
ar savu brīvprātīgo ziedojumu tā attīstībai
Mālpils 
Lielciems 
 Valsts     Latvija
 Novads  Mālpils novads
 Pirmoreiz minēts 1386
 Platība (sauszeme)  4,025 km2
 Augstums v.j.l.  90 m
 Iedzīvotāji (2006)  2 168
 blīvums  538,6/km²
 Pasta nodaļa  LV-2152

Mālpils ir apdzīvota vieta Vidzemē, Mālpils novada administratīvais centrs. Izvietojusies Viduslatvijas zemienes Viduslatvijas nolaidenumā 58 km no Rīgas. Cauri ciemam tek Mergupe un Suda, uz kuras atrodas Centra dīķis. Mālpilī krustojas autoceļi Inciems —Sigulda—Ķegums (P8) un Garkalne—Alauksts (P3).

Vēsture
1386. gadā Mergupes krastā Vācu ordenis uzbūvēja Lemburgas cietoksni (Lemburg), kas tika sagrauts 1626. gadā poļu—zviedru karā. Lemburgas nosaukums, visticamāk, cēlies no lībiešu valodas, kur lembit nozīmē ‘virsaitis’, bet urga — ‘upe’. Mālpils latviskais nosaukums, savukārt, ir kalks no vāciskā nosaukuma tiešā tulkojuma, kur Lehm nozīmē ‘māls’, bet Burg — ‘pils’.

Apdzīvotā vieta sākusi veidoties ap 1760. gadā uzbūvētās Mālpils muižas kungu māju. No muižas ansambļa 38 ēkām līdz mūsdienām saglabājušās 18, tai skaitā 1911. gadā atjaunotā pils. Muižas centrs atrodas senākajā Mālpils daļā, ko no jaunākās atdala parks. 1932. gadā Mālpilij piešķīra biezi apdzīvotas vietas statusu. 1972. gadā tika apstiprināts eksperimentālā paraugciemata projekts un ziemeļos no parka tika izbūvēta jaunā apbūve. Mālpilī atrodas novada dome, vidusskola, mūzikas un mākslas skola, Mālpils profesionālā vidusskola, Mālpils internātpamatskola, bērnudārzs, kultūras centrs, bibliotēka, novadpētniecības muzejs, luterāņu baznīca.
lv.wikipedia.org

MĀLPILS NOVADA VĒSTURE
 
12. gadsimtā Mālpils pagasta teritorija galvenokārt ir lībiešu apdzīvota. Par to liecina 3 senkapu vietas un 2 senie pilskalni, kurus šodien mēs pazīstam kā Vīnkalniņu Sudas upes krastā un Veckalnu Sidgundā. Dokumentos Sidgunda (Sidegunde) minēta Latviešu Indriķa hronikā, bet senākais lēnis Vidzemē 1207.-1209. gadā izdots lībju kungam Maneģintam, kam tagadējā Mālpils pagasta teritorijā piederējusi Idoves pils.

13. gadsimtā Mālpili iekļāva Livonijas ordeņvalstī, bet Sidgunda piederēja Rīgas arhibīskapijas Latvju gala. 1386. gadā Mergupes krastā uzcēla nelielu Ordeņa pili (Šchlos Lemburg) kura tika sagrauta 1626. gadā poļu- zviedru karā.

Pagasta vārds “Mālpils” radies no agrākā nosaukuma “Lemburga”. “Lemburga”, visdrīzāk, ir lībiešu izcelsmes vārds: lembit-virsaitis, urga-upe, bet tā kā šāds saliktenis ir iespējams arī vācu valodā: lehm-māls, burg- pils vai cietoksnis, tad radās vāciešu tulkotais nosaukums – Mālu pils, Mālpils. Tautā gadsimtu atpakaļ Mālpils dēvēta arī par Mārpili, kam pamatā ir skaista teika par meitenes Māras iemūrēšanu baznīcas sienā.

16., 17. gadsimtā Mālpils tagadējā teritorijā bija vairākas muižas; Mālpils (Lemburg), Vite (Vittenhof), Vibrokas (Suddenhof), Buku (Suddenbach), Kniediņu (Kaltenbrunn), Dravantas (Drevenhof), Mūru (Muremoise), Žiburtu (Sieburt), Pūlaku (Adamshof), Rikteres (Siggund).

Mālpils centra veidošanās sākumi meklējami ap 1760. gadu, kad tika uzcelta Mālpils muižas kungu māja un uzsākta muižas apbūve (18.gs.-20.gs.), kurā ietilpa 38 ēkas. Līdz šodienai saglabājušās –18, tai skaitā pils, kuru 1911. gadā atjaunoja pēc V.L.N.Bokslafa projekta.
Senā Mālpils centra daļu no jaunās, kura radās pateicoties 1972. gadā pieņemtajam V.Zilgalvja un R.Strauta izstrādātajam eksperimentālā paraugciemata projektam, atdala 24,5 ha liels 19.gadsimta pirmajā pusē ierīkotais brīvā plānojuma parks, kurā atrodas 1775. gadā uzstādītais obelisks Mālpils muižas dibinātājam G.V.Taubem.

Mālpils baznīcas pirmsākumi meklējami ap 15. gadsimta sākumu. 1766. gadā uzcēla to baznīcu, kuru mēs varam aplūkot šodien, (atjaunota 1923.g. pēc P.Kundziņa projekta). 1902. gadā tika uzcelta jaunā mācītājmuiža, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Pagasta teritorijā ir trīs kapsētas: vecākā – Mālpils (ierīkota ap1770.gadu), Torņakalna (ierīkota kā pareizticīgo kapsēta 19. gadsimta otrajā pusē), Rūķīšu (atrodas Sidgundā, ierīkota padomju laikā).
Baznīcas arhīva grāmata vēsta, ka 1693. gadā Mālpilī ir uzcelta skolas ēka. 18. gadsimta otrajā pusē bez baznīcas skolas ir septiņas muižu novadu skolas. 19. gadsimta sākumā pagasta teritorijā darbojas 7 skolas, tai skaitā laukos mazāk sastopamās – proģimnāzija un Vibrokas meiteņu skola.
Šobrīd skolnieki apmeklē 1982. gadā uzcelto Mālpils vidusskolu, 19. gadsimta otrajā pusē uzcelto Sidgundas pamatskolu, 1990. gadā nodibināto Mūzikas un mākslas skolu un 1968. gadā dibināto pirmsskolas izglītības iestādi.

1872. gadā dibināts Mālpils koris, kurš piedalījies Pirmajos Vislatvijas dziesmu svētkos. 1881. gadā tika nodibināta Mālpils Labdarības biedrība, kurai milzīga nozīme pagasta izglītības un kultūras attīstībā 18. gadsimta beigās un 19.gadsimta sākumā. 1883. gadā Māļpilī jau ir bibliotēka. 1905. gadā uzcēla Labdarības biedrības namu Punduros, 1911. gadā proģimnāzijas ēku (abas iet bojā Pirmajā pasaules karā).1926. gadā nodibina Kniediņu izglītības biedrību, kam liela nozīme Kniediņu novada kultūras dzīve.

1935. gadā atklāja jauno Mālpils labdarības namu, kas joprojām ir redzams Mālpils centrā. 1988. gadā uzcelts jaunais kultūras nams ar plašiem vestibiliem, apaļo disko zāli un skatītāju zāli 600 vietām.

Okupācijas laikā Mālpils pagasta teritorijā tika nodibināti 11 kolhozi. Kā pēdējie pastāvēja agrofirma “Mālpils” un kolhozs “Sidgunda”. Šobrīd uz kolhoza bāzes darbojas SIA “Sidgunda 2”.

Pēdējās Mālpils pagasta teritorijas izmaiņas notika 1963. gadā, kad tika pievienots Sidgundas pagasts.
www.malpils.lv

Skats uz Mālpili

Kods: V-643-14
Fotogrāfijas autors: Aivars Gulbis
Bildēts 2014. gada 08. jūnijā
PAR
BRĪVU
1000 x 667 px
72 dpi
217 KB
S 1748 x 1165 px
14.8 x 9.87 cm / 300 dpi
MB
M 3000 x 2000 px
25.4 x 16.93 cm / 300 dpi
L 3804 x 2536 px
32.21 x 21.47 cm / 300 dpi
8.29 MB
REDZĒT licence
Bezmaksas komerciālai lietošanai
Saņem ATLAIDI iegādājoties vairākus foto uzreiz.
Raksti ATLAIDE un izvēlēto FOTO KODUS uz info@redzet.eu
Ja vēlaties atbalstīt portālu www.redzet.eu
ar savu brīvprātīgo ziedojumu tā attīstībai
Šī vietne izmanto sīkdatnes lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību un funkcionalitāti.
Sapratu
Priecājamies dalīties ar savām fotogrāfijām!

Turpināt lejuplādēt

Ja vēlaties atbalstīt portālu ar savu brīvprātīgo ziedojumu tā attīstībai:
PayPal:
vai
Bankas pārskaitījums:
Aija Pastare
Konts: LV13HABA0551043352866