0
info@redzet.eu

Ūdens » Ezeri » Ezeri, dīķi

Aiviekstes izteka no Lubānas ezeraLubānas ezera panorāma
Lasīt aprakstu
Lubānas ezera panorāma, Lubāns, Madonas novads, Rēzeknes novads, Ainava

Lubānas ezera panorāma

Kods: A-580-10
Autors: Aivars Gulbis
Bildēts 2010. gada 24. septembrī
S 2000 x 678 px
1.47 MB
M 4873 x 1653 px
41.26 x 14 cm / 300 dpi
8.1 MB
L 7332 x 2487 px
62.08 x 21.06 cm / 300 dpi
16.5 MB
REDZĒT licence
Bezmaksas komerciālai lietošanai
Saņem ATLAIDI iegādājoties vairākus foto uzreiz.
Raksti ATLAIDE un izvēlēto FOTO KODUS uz info@redzet.eu
Ja vēlaties atbalstīt portālu www.redzet.eu
ar savu brīvprātīgo ziedojumu tā attīstībai
 Lubāns
 Platība       80,70 km2
 Lielākais garums  15,7 km
 Vidējais dziļums  1,6 m
 Lielākais dziļums  3,5 m
 Augstums v.j.l.  90 m
 Izteka  Aiviekste
 Sateces baseins  2040 km2
 Baseina valstis  Latvija
 Salas Akmeņsala
 Apdz. vietas krastos  Īdeņa

Lubāns ir lielākais ezers Latvijā, atrodas Lubāna līdzenumā uz Rēzeknes un Madonas novadu robežas. Ietilpst Daugavas baseinā.


Lubāna ezers ir Latvijas lielākais ezers. Tas aizņem 81,3 km2 lielu platību pie normāla ūdens līmeņa un 9553 ha platību pie maksimāla ūdens līmeņa. Tā krasti ir pārveidoti, tos ieskauj dambju un kanālu sistēma. Ūdens līmenis tiek regulēts, izmantojot Aiviekstes slūžas un ezera Izvadkanāla slūžas. Lubāns ir vislielākais iedambēteis ezers Eiropā. Īpaši skaisti pie ezera ir pavasarī, kad pirms aizlidošanas uz ligzdošanas vietām ziemeļos, Lubāna ezerā un zivju dīķos pulcējas vairāki tūkstoši ziemeļu gulbju, baltpieres zosu un mazo gauru.
Daba

Vēsture
Lubāna ezers izveidojies pirms apmēram 10 - 13 tūkstošiem gadu, ledāju kušanas rezultātā. Apmēram pirms 8300 gadiem, sākotnēji, lielais ezers gandrīz izzuda. Pēc īslaicīgas izzušanas, kuras cēloņi pagaidām vēl nav noskaidroti, ezers izveidojās no jauna un, tā līmenim vairākkārt svārstoties, pastāvēja nepārtraukti apmēram 3000 gadus. Šis seklais, bet ļoti plašais ezers siltā un mitrā atlantiskā klimata apstākļos staruji aizauga un piepildījās ar nogulumiem. Kā liecina arheoliģiskie izrakumi, zemienes teritorija šajā laikā bija blīvi apdzīvota. Par to liecina arheologu zināmās 27 akmens laikmeta cilvēku apmetņu vietas. Lubāna ezera mitrāja arheoloģisko nozīmīgumu parasti īpaši atzīmē sakarā ar pašu pirmo iedzīvotāju parādīšanos toreizējā Latvijas teritorijā pēc ledāju atkāpšanās uz ziemeļiem. Tiek uzskatīts, ka Lubāna ezera mitrājā bija lokalizēts viens no lielākajiem neolīta dzintara apstrādes centriem Eiropas teritorijā.

Lubāna mitrāja komplekss
Ap Lubāna ezeru plešas Lubāna mitrāja komplekss. Tā ir 513,51 km2 liela teritorija. 23% teritorijas aizņem ūdeņi. Bez Lubāna ezera, te atrodas vēl 7 ezeri, zivju dīķi (27 km2), Aiviekstes, Rēzeknes, Maltas, Lisiņas, Malmutes, Pededzes, Balupes, Ičas u.c. upes. 41% teritorijas aizņem skuju un lapu koku meži, 3% - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 10% - klānu pļavas, 23% - purvi. No bioloģiskās daudzveidības viedokļa tā ir unikāla vieta ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā - te reģistrētas vairāk kā 225 putnu sugas, no kurām ap 51 ir ierakstītas Latvijas Sarkanajā grāmatā. Ezeros un upēs dzīvo ap 20 zivju sugas.


Dabas liegums „Lubāna mitrājs”
Dabas liegums izveidots, lai nodrošinātu Latvijas lielākā iekšzemes mitrāju kompleksa vienotu aizsardzību. Lubāna mitrājs 516,32 km2 platībā ir Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija Natura 2000, kas iekļauta starptautiskās putnu aizsardzības organizācijas BirdLife International putniem nozīmīgo vietu un Ramsāres konvencijas vietu sarakstā.

Tas ir unikāls Eiropas nozīmes dabas komplekss, viena no bioloģisko daudzveidīgākajām un dabas aizsardzībai nozīmīgākajām teritorijām Latvijā ar izcilu nozīmi daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai. Piemēram, šeit ir nozīmīgākās Latvijas atradnes īpaši aizsargājamai un globāli apdraudētai putnu sugai – ķikutam Gallinago media un īpaši aizsargājamiem biotopiem – „3150 – Dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju” un „6450 – Upju palieņu pļavas”. Ievērojamas platības aizņem „6530 – Parkveida pļavas”, „7110 – Neskarti augstie purvi”, „7140 – Pārejas purvi un slīkšņas”, „9080 – Melnalkšņu staignāji” un „”9100 – Purvaini meži”.

Lubāna ezers un zivju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām Latvijā, migrāciju laikā šeit vienlaicīgi var novērot vairāk kā 20000 ūdensputnu.


Piedāvājums:
* Lubāna mitrāja Informācijas centra apmeklējums. Centrs piedāvā: tūrisma ceļvežus, teleskopu un binokli apkārtnes putnu un ainavas vērošanai, laivu nomu (1 zvejas, 4 kanoe laivas), pārgājienu organizēšanu, gida pakalpojumus, naktsmītni 6 personām (+4 papildvietas), informāciju par dabas kompleksu Lubāna mitrājs, tā dabas vērtībām un kultūrvēsturi (pēc pieteikuma, tel. 29234956).
www.lubanamitrajs.lv

* Mobilā zemledus makšķerēšanas sniega būda, kas paredzēta 4 cilvēkiem. Tajā ir iebūvēta malkas apkures krāsns, pieejamas 3 gultas vietas nakts copei, pieejami krēsli, iebūvēti āliņģu caurumi. Lielākoties sniega būdai būs konstanta atrašanās vieta, zivis tiks piebarotas. Savukārt, pavasarī un vasaras sezonā būda tiks nogādāta krastā, varēs tikt izmantota kā zvejnieku vasaras būda. (Pakalpojumu nodrošina Lubānas mitrāja informācijas centrs, tel.29234956.)

* Putnu vērošana no ezera apkārtnes skatu torņiem. Apkārtnē reģistrētas 225 putnu sugas, no kurām 51 ir ierakstīta Latvijas sarkanajā grāmatā. Putnu vērošanai ir pieejami 3 novērošanas torņi.

* Pārgājiens pa 800 m garo „Teirumnieku purva taku”.

* Lubāna ezera zivju iegāde. Atkarībā no sezonas piedāvājumā ir līdakas, līņi, plauži, zandarti (pēc pieteikuma LMIC, tel. 29204956; "Zvejnieki", Anna Macāne, tel.28301143, www.zvejnieki.lv).

* Laivu braucieni pa Aiviekstes upi. Tiek piedāvāti maršruti, kanoe laivu noma, laivu un pasažieru transportēšana (www.aiviekstelaivas.lv, tel.25434346, info@aivieksteslaivas.lv; biedrība "Aborieši", iepriekšēja pieteikšanās pa tel.26649344 - Māris).

* Ūdens tūrisma un attīstības centrs "Bāka" (Kompleksa apskates ekskursija; labiekārtota peldvieta, telšu un piknika vietas; vindsērfinga un kaitborga komplekti, ūdens dēļi un slēpes, motorlaiva; tenisa un volejbola laukumi; slēpes un slidas, kemperu un treileru vietas; izstāžu zāle; telpas semināriem un pasākumu norisei; skatu laukums uz jumta terases; naktsmītnes baka.rezeknesnovads.lv

www.visitmadona.lv

Lubānas ezera panorāma

Kods: A-580-10
Autors: Aivars Gulbis
Bildēts 2010. gada 24. septembrī
S 2000 x 678 px
1.47 MB
M 4873 x 1653 px
41.26 x 14 cm / 300 dpi
8.1 MB
L 7332 x 2487 px
62.08 x 21.06 cm / 300 dpi
16.5 MB
REDZĒT licence
Bezmaksas komerciālai lietošanai
Saņem ATLAIDI iegādājoties vairākus foto uzreiz.
Raksti ATLAIDE un izvēlēto FOTO KODUS uz info@redzet.eu
Ja vēlaties atbalstīt portālu www.redzet.eu
ar savu brīvprātīgo ziedojumu tā attīstībai
Bildes fragmenti:
Šī vietne izmanto sīkdatnes lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību un funkcionalitāti.
Sapratu
Priecājamies dalīties ar savām fotogrāfijām!

Turpināt lejuplādēt

Ja vēlaties atbalstīt portālu ar savu brīvprātīgo ziedojumu tā attīstībai:
PayPal:
vai
Bankas pārskaitījums:
Aija Pastare
Konts: LV13HABA0551043352866