0
info@redzet.eu
Aicinām uzņēmējus, individuālos ražotājus, organizācijas, pašvaldības, tūrisma centrus u.c izmantot iespēju celt savu atpazīstamību un sūtīt savu informāciju un fotomateriālus, kā arī papildinājumus vai labojumus jau ievietotajai informācijai uz epastu info@redzet.lv.
Rojas novads

Baznīcas

Kaltenes luterāņu baznīca

Kaltenes luterāņu baznīca

Kaltenes Svētās Katrīnas evaņģēliski luteriskā baznīca ir Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Kaltenes Svētās Katrīnas luterāņu draudzes dievnams.

 

Kaltenes luterāņu draudzes un baznīcas vēsture aizsākusies 1567. gadā, kad Kurzemes hercogs Gothards Ketlers izdevis pavēli būvēt Kurzemē jaunas baznīcas. Kā viena no tām tapusi arī baznīca Kaltenē. Tā saukusies par Svētās Katrīnas baznīcu.

17.gs beigās baznīcas ēka jau bijusi kritiskā stāvoklī, un pēc Nurmuižas muižas īpašnieka barona Karla Firksa rīkojuma 1704. gadā tapusi jauna koka baznīca. 1848. gadā tā nojaukta un vietā uzcelta baznīca no māla kleķa. Baznīca saukusies par Jūrmalas baznīcu. 1880. gadā tai piebūvēta sakristeja, bet pati baznīcas ēka tikusi pārbūvēta un paplašināta 1896. gadā.

1. Pasaules kara laikā, 1916. gadā, dievnamam nopietnus bojājumus nodarījis krievu mīnu kuģa „Slava” raidīts šāviņš. Baznīca atjaunota 20.gs. divdesmito gadu pirmajā pusē.
www.roja.lv

Ēkas apraksts
Baznīca tika celta kā vienjoma akmens-ķieģeļu vienjoma mūra garenbūve. Fasādes rotātas ar kaļķa javā iespiestiem akmentiņiem. Uz divslīpju jumta kores virs galvenās ieejas ir izveidots neliels zvanu tornītis ar astoņstūra skārda smaili ar krustu galā. Ēkai ir poligonāla altārdaļa, un draudzes telpas austumu daļā piebūvēta sakristeja. Fasādēs ievietotas paaugstinātas logailas ar sarkanu ķieģeļu veidotu rustojumu un sīkrūšu stiklojumu. Arī ieejas portāls ir izveidots no sarkanajiem ķieģeļiem. Jumts un zvanu tornītis ir segti ar kvadrātveida asbestcementa plāksnēm.

Interjers
Pēc Pirmā pasaules kara no vecās baznīcas iekārtas bija palikuši tikai lukta un kancele. Brīvi stāvošā, vertikāli ar pilastriem trijās daļās dalītā neogotiskā altāra retabla centrā atrodas M. Pola 1898. gadā gleznotā altārglezna „Kristus un sv. Pēteris uz jūras” (pēc R. Rihtera darba motīviem). Uz gleznas ir paraksts "M. Pohl 1898. R. Rüchter". Rentabla zelmiņus rotā dentikulu joslas. Altāri iekļauj pusloka sētiņa ar virpotiem balustriem. Poligonāla kancele bija izgatavota baznīcas pārbūves laikā. Kanceles korpusa pildiņos uz konsolēm smailloka arkās ir izvietotas augstcilnī grieztas evaņģēlistu Marka, Lūkas, Jāņa un Mateja koka figūras. Zem viņiem pildiņi ar dimanta kvadriem. Draudzes telpas rietumu galā atrodas uz sešām koka kolonnām balstīta ērģeļu lukta, tās margās ir taisnstūra pildiņi. Ērģeles būvējis ērģeļu speciālists Augusts Martins 1843. gadā, un tās sākotnēji uzstādītas Gulbenes baznīcā. 1943.gadā Gulbenes baznīcas draudze tās pārdevusi Kaltenes draudzei, un ērģeles pārvestas uz Kaltenes baznīcu. Šīs ērģeles ir vecākais līdz mūsdienām saglabājies A.Martina būvētais instruments. Baznīcā atrodas 1981. gadā Liepājā liets īpatnējas formas čuguna zvans (ar pagarinātu cilindrisku vidusdaļu).
lv.wikipedia.org


Dievkalpojumi Kaltenes baznīcā notiek katra mēneša 1., 3. un 5. svētdienā plkst. 10:00

Draudzes mācītājs Juris Veidenieks
Tel. 28696529, epasts: veidenieks@inbox.lv
Par pieņemšanu pie mācītāja lūdzu zvanīt viņam personīgi, lai vienotos par laiku un vietu.

Draudzes priekšniece Inga Kalniņa
Tel. 26201528

 

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Rojas luterāņu baznīca

Rojas luterāņu baznīca

Adrese: Enkuru iela 2, Roja, Rojas novads
tālr. (+371) 63260200
mob. (+371) 29216373

 

Rojas evaņģēliski luteriskā baznīca celta 17.gadsimtā, sākotnēji bijusi no koka. Gadsimtu gaitā baznīca pārdzīvojusi vairākas pārmaiņas - 1854.gadā tai tika uzcelts augsts akmens mūra tornis, 1878. gadā ar Lubezeres muižas īpašnieka Artūra fon Hāna un viņas sievas Eiženijas gādību tā pārbūvēta par akmens mūra baznīcu. Pirmā pasaules kara laikā baznīcas torni iznīcināja, tas atjaunots 1992. gadā. Gadskaitļi "1854" un "1992" tornī liecina par baznīcas pārbūvēm.

www.zudusilatvija.lv

 

Baznīcā atrodas altārglezna «Kristus un Svētais Pēteris uz ezera» (1890, M. Pols (M. Pols) kopija no R. Rihtera (R. Rihters) oriģināla). 1883. gadā darinātās ērģeles ir Jēkabpils ērģeļu būvētāja Mārtiņa Krēsliņa darbs.

 

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Ģipkas luterāņu baznīca

Ģipkas luterāņu baznīca

Adrese: "Straume", Ģipka, Rojas novads
mob. +371 29212933 (Valdis Rande)
tālr. +371 63254970

 

1772. g. ļoti īsā laikā Ģipkā uzcēla jau otro koka baznīcu, tātad pirms tagadējās baznīcas ir bijušas vismaz vēl divas.

 

Ar Dundagas muižas īpašnieku Osten-Sakenu (Osten-Saken) dzimtas gādību 1860. gadā tika uzcelts skaists, iespaidīgs dievnams — vienjoma garenbūve ar apsīdu, sakristeju un masīvu kvadrātveida torni, ar piramidālu noslēgumu. Altārgleznu gleznojis mākslinieks Šēfers, tā joprojām atjaunota atrodas baznīcā goda vietā.

 

Bija laiks, kad laukakmens mūra baznīca kalpoja arī par navigācijas objektu, kuģu atrašanās vietas noteikšanai. Okupācijas laikā Dundagas mežniecība baznīcas torni izmantoja, lai novērotu ugunsgrēkus apkārtnē. 1979. gadā baznīca nodega, palika tikai mūri. Ugunsgrēks sākās tieši no torņa, lai gan nekas netika pierādīts, pastāv aizdomas, ka vainojama novērošanas torņa vīru neuzmanīga rīcība ar uguni. No ugunsgrēka izglāba tikai altārgleznu, divas lustras, kuras arī tagad ir redzamas baznīcā, Svētā Vakarēdiena traukus, un dažādas citas sīkas detaļas. Baznīcas galvenajā ejā un zem balkona redzamās flīzes arī ir oriģinālās, vietējo meistaru gatavotas, pirms ugunsgrēka ar tām bijusi izklāta visa baznīca.

 

Baznīcas atjaunošana notikusi divos etapos – pirmais ilga no 1992 – 1997. g., šajā laikā tapa baznīcas atjaunošanas projekts un tika piesaistītas finanses, lai no jauna izveidotu baznīcas dzelzsbetona mūrus un uzliktu šindeļa jumtu. Otrais atjaunošanas posms sākās 2000. g., kad aktīvi baznīcas atjaunošanā iesaistījās arī Valdis un Daina Randes. Šajos 10 gados līdz baznīcas atjaunošanai, tās draudze ir spējusi savākt ap 100 000 Ls ziedojumos, lai baznīcu spētu atjaunot, pārvestu ērģeles, restaurētu un uzstādītu tās. Valdis Rande ir baznīcas draudzes priekšnieks. Gleznojumus kancelē un altāra galdā veidojis mākslinieks Modris Sapuns. Tagadējās baznīcas ērģeles pārvestas no Ziemeļanglijas, ar kāda labdara palīdzību. Tās 1910. g. izgatavoja ērģeļu ražošanas firma "H.J.Nelsons", bet Latvijā tās atjaunojis Alvis Melngalvis. 2010. g. 9. oktobrī notika atjaunotās baznīcas atklāšana, tieši tad, kad baznīcai apritēja 150 gadi.

roja.lv

 

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Moli, ostas

Rojas mols

Rojas mols

Rojā ir divi moli, kas iestiepjas jūrā. Ziemeļu mols ieliecas uz labo pusi un pašā galā to rotā balta bāka, Dienvidus molam ir sarkana bāka. Tie kalpo ne tikai ostas nostiprināšanai, bet arī kā vietējo iedzīvotāju un tūristu iecienīti apskates objekti. 

 

1910. gadā Rojā uzcēla pirmo patversmes ostu pie Kurzemes krastiem uzbūvējot 210m garu aizsargdambi. Tomēr tam bija maza nozīme, jo viļņlauzis bija par īsu, dziļums nepietiekošs, tāpēc ne visi kuģi varēja aiz tā aizbraukt meklējot patvērumu no viļņiem. 1932. gadā zvejnieku spēkiem tiek izbūvēts 108 m garš akmeņu dambis upes labajā krastā straumes atturēšanai pret aizplūšanu sānis un tā palielinot dziļumu izejai uz jūru. Ar valsts palīdzību upes grīva tiek izbagarēta līdz 3,5 m dziļumam, ar akmeņu dambi tiek nostiprināts kanāla krasts un izbūvēts pāļu mols ziemeļu pusē 120m garumā. 1970-ajos gados tiek izbūvēti jauni betona masīvu moli un akvatorija padziļināta līdz 5m dziļumam. Pakāpeniski top jaunas piestātnes zvejas kuģu vajadzībām. 90-to gadu sākumā kopējais piestātņu garums sasniedz 600m ar dziļumu pie tām no 3 līdz 4,5 m.

 

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Atpūta, apskates vietas, sports

Rojas stadions

Adrese: Miera iela 13, Roja (pie Rojas vidusskolas)
tālr. +371 28692118, +371 28394308
e-pasts: rojasstadions@inbox.lv

Trenažieru zāles darba laiks:
katru darba dienu: 10.00–20.00
sestdienās: 10.00–15.00
svētdienās: slēgts

Rojas stadions atrodas pašā Rojas centrā blakus Kultūras centram un tas ir viens no labiekārtotākajiem un plašākajiem visā Ziemeļkurzemē.

Stadiona teritorijā ir zāliena futbola laukums (110×65 m), basketbola laukums, smilšu volejbola laukums, āra hokeja laukums, vieglatlētikas skrejceļš – 400 m un vieglatlētikas sektori.

Stadions tika atklāts jau 1973. gadā. Stadiona tribīnes ir rekonstruētas un šeit var ietilpt līdz pat 600 skatītājiem. Zem skatītāju tribīnēm ir izveidota trenažieru zāle, šautuve, 2 tenisa galdi, dušas, tualetes un citas sportistiem nepieciešamas telpas. Iespēja nodarboties ar smagatlētiku stadiona tribīņu trenažieru zālē un spēlēt galda tenisu, šahu, dambreti un novusu.

Vasara periodā šeit norisinās dažāda veida sporta nometnes, kā arī starptautiskas sacensības. Sezonā no aprīļa vidus līdz pat vēlam rudenī otrdienās Rojas stadionā notiek "Veselības apļi", kur ikviens laipni aicināts, kas vēlas uzturēt vai uzlabot savu veselību un fizisko formu.

roja.lv

Skeitparks un hokeja laukums

Blakus stadionam un hokeja laukumam atrodas mūsdienīgs skeitparks visiem ekstrēmā sporta veida cienītājiem. 

Ir iespējams arī organizēt ekstrēmo sporta veidu sacensības Latvijas Republikas mērogā. Jauno skeitparku, jau no pašas pirmās atklāšanas dienas, ir ļoti iecienījuši un šeit arī aktīvi trenējas vietējie Rojas jaunieši, gan ar BMX velosipēdiem, skrituļdēļiem un skrituļslidām. Blakus skeitparkam atrodas brīvdabas hokeja laukums, kur ziemas laikā atbilstošos laika apstākļos ir iespējams slidot un spēlēt hokeju.

Skeitparku Rojā atklāja bijusī ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere.

Adrese: Miera iela 13, Roja
(blakus Rojas stadionam)

Aktīvās atpūtas iespējas saimniecībā "Vētras"

Vētras, Rude, Rojas nov., Rude, LV-3264, Latvija
Tālrunis: +371 29 134 608
E-pasts: rudesvetras@inbox.lv
www.rude.lv

 

Viesu nams "Vērtas" piedāvā interesentiem nelielu ekskursija pa savu lauku saimniecību. Saimniecība ir īsts lauku rančo Latviešu stilā, kas atrodas netālu Rojas upes.

 

Saimniecība piedāvā iepazīties ar Šarolē šķirņu govju ganāmpulku un ar tā galveno bulli. Saimniecība specializējusies uz bullīšu un telīšu audzēšanu, tā, ka šeit vienmēr ir daudz jauniņo, no kuriem daži ir pavisam nesen dzimuši. Varēsiet uzzināt ar ko šīs govis ir tik īpašas, kādi ir to paradumi un ko nozīmē "rodeo" dienas. Drosmīgākie varēs pabarot govis ar to kārumiem.

 

Aktīva atpūta lauku sētā:

 • ekskursija pa saimniecību
 • foto orientēšanās
 • netradicionālās sporta spēles
 • riteņu noma
 • dārza golfs
 • šaušana
 • vizināšanās ar Harley Davidson
 • dekupāžas darbnīca
 • ekskursijas

Multifunkcionālais centrs "Strops"

Adrese: Strauta iela 8–33, Rojas, Rojas novads, LV – 3264
tālr. +371 27234288
e-pasts: baiba.trubina@roja.lv
atvērts: darba dienās 10.00–19.00

Ievērībai:
grupas dalībnieku skaits – no 10 līdz 20 personām
pieteikšanās uz nodarbībām – 4-7 dienas iepriekš
maksa par nodarbībām – TIC (Selgas ielā 14E, Rojā) vai Rojas novada domes kasē (Zvejnieku ielā 3, Rojā), vai ar pārskaitījumu Rojas novada domei.

 • Stikla, akmens apgleznošana ar simboliem, kuri jums, aizbraucot mājās, atgādinās Roju. Nodarbības laikā varēsiet pagatavot savu suvenīru ar magnētu un/vai apgleznot stikla vāzi vai burciņu. Vienai personai nodarbības cena 4.00 EUR (četri eiro un 00 centi), cenā iekļauta stikla vāze vai burciņa un materiāli zīmēšanai. Nodarbība ilgst 1 h – 1.50.
 •  "Glezniņu gatavošana no dabas materiāliem" Nodarbības laikā varēsiet uzgleznot gleznu ar krāsotām smiltīm un izgatavot savu kartiņu. Vienai personai nodarbības cena 2.00 EUR (divi eiro un 00 centi), summā iekļautas krāsas smilšu krāsošanai, līme un citas nepieciešamās lietas kartiņu un gleznas izgatavošanai. Nodarbība ilgst 1 h-1.50 h.
 •  "Veidosim stropu paši!" Nodarbības laikā pagatavosiet stropa suvenīru. Vienai personai nodarbības cena 3.00 EUR (trīs eiro un 00 centi). Summā iekļauti materiāli bites un stropa izgatavošanai. Nodarbība ilgst 1.5 h - 2 h.
 •  "Uzgleznojam Roju…". Gleznošana ar vasku, ar kafijas biezumiem – nodarbībā uzgleznosiet gleznu un sagatavosiet divas kartiņas, vienai personai nodarbības cena 3.00 EUR (trīs eiro un 00 centi). Summā ietverti materiāli kartiņas un gleznas izgatavošanai. Nodarbība ilgst 1 h-1.50 h.
 • Kulinārijas nodarbība "Stropa rausis!" No sagatavotās mīklas pagatavosiet 30 gab. mazus rausīšus. Vienai personai nodarbības cena 4.00 EUR (četri eiro un 00 centi). Cenā iekļautas izejvielas.

Zvejnieks Ervīns Vilciņš

Zvejnieks Ervīns Vilciņš piedāvā piedalīties zivju kūpināšanas procesā, kā arī zivju degustāciju un vizināšanos zvejnieka laivā (iepriekš piesakoties).

 

Adrese: "Ķirķragi", Roja, Rojas novads
tālr. +371 29171505, +371 63222248
e-pasts: e.vilcins@inbox.lv

Vēsturiskas ēkas, muzeji, kolekcijas

Rojas Jūras Zvejniecības muzejs

Adrese: Selgas iela 33, Roja, LV-3264
tālr. +371 63269594
mob. +371 29432899
e-pasts: rojasmuzejs@inbox.lv vai muzejs@roja.lv

 

Darba laiks
maijs–septembris
otrdien-sestdien: 10.00–18.00; svētdien: 10.00-15.00
pirmdien: slēgts

 

oktobris-aprīlis
otrdien-sestdien: 10.00–17.00
svētdien, pirmdien: slēgts

 

Ekspozīcijas stāsta par Rojas novada vēsturi, burinieku laikmeta burvību, padomju okupācijas laika slavenākā zvejnieku kolhoza "Banga" uzvaras gājienu, kā arī par zivju konservu tapšanu.

 

Muzejs Rojā veidojies no 1968. gada, kad zvejnieku kolhoza "Banga" valde nolēma šo pienākumu uzticēt novada vēstures entuziastei Līvijai Šteinbaumai. Sākotnējā doma veidot kolhoza vēstures muzeju izrādījās par niecīgu, jo cilvēki bija atsaucīgi un dāvināja daudz materiālu par piekrastes ciemu vēsturi. Tā apkopojās materiāli par Rojas jūrskolu un burinieku būvi, par drosmīgajiem un prasmīgajiem Kurzemes jūrniekiem. 1971. gada 28. maijā muzejs vēra durvis ar pastāvīgu ekspozīciju, kā Talsu novadpētniecības un mākslas muzeja filiāle. Bez pamatekspozīcijas, jau tajos gados veidojas tradīcija rīkot dažādas izstādes.

roja.lv

Rojas izstāžu un radošo darbnīcu centrs

Adrese: Selgas iela 14E, Roja, Rojas novads
tālr. +371 28630580
E-pasts: tic@roja.lv

 

Rojas centrā, bijušās autoostas uzgaidāmo telpu vietā, ir izveidota jauna izstāžu zāle. Blakus izstāžu zālei atrodas Tūrisma informācijas centrs ar plašu informācijas klāstu jebkuram tūristam un daudzveidīgiem suvenīriem.

 

Varam sevi dēvēt par Mākslas Autoostu – vienīgo Latvijā, kur regulāri notiek dažādu mākslinieku darbu izstādes, kuras ir interesantas un saistošas ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī mūsu novada viesiem.

 

Izstāžu zālē aptuveni reizi mēnesī tiek organizētas un mainītas dažādas izstādes. Šeit savus mākslas darbus izvieto gan vietējie novada mākslinieki, gan mākslinieki no Rīgas un citām Latvijas pilsētām. Interesentiem, sazinoties ar Izstāžu zāles koordinatoru, iespējams izvietot savus mākslas darbus, iepriekš vienojoties par abpusēji izdevīgāko laiku.

 

Izstāžu zāle ir atvērta jebkuram māksliniekam!

 

maijs–septembris
otrdien-sestdien: 10.00–18.00
pirmdien, svētdien: brīvs

 

oktobris-aprīlis
pirmdien-piektdien: 9.00–17.00
sestdien, svētdien: brīvs

roja.lv

Šī vietne izmanto sīkdatnes lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību un funkcionalitāti.
Sapratu