0
info@redzet.eu
Aicinām uzņēmējus, individuālos ražotājus, organizācijas, pašvaldības, tūrisma centrus u.c izmantot iespēju celt savu atpazīstamību un sūtīt savu informāciju un fotomateriālus, kā arī papildinājumus vai labojumus jau ievietotajai informācijai uz epastu info@redzet.lv.
Dundagas novads

Pilis, muižas, baznīcas

Dundagas pils

Dundagas pils

Dundagas pils ir lielākā Ziemeļkurzemē, turklāt labi saglabājusies. Rīgas domkapituls to sāka būvēt 13.gs. vidū, 1434.g. to nopirka Kurzemes bīskaps, bet no 16. līdz 20.gs. tā piederēja muižnieku Maidelu un Ostenzakenu dzimtām. Pils divas reizes nodegusi un vairrākkārt pārbūvēta, pēdējo reizi pēc nodedzināšanas 1905.g. Ar pili saistās daudz teiku, no kurām pazīstamākā ir par Zaļo jumpravu.

Mūsdienās Dundagas pils ir vērienīgu svētku, kāzu izrīcību, ekskursiju, vietējo gardumu degustāciju, ērtu un lētu naktsmītņu un vēl neizmantotu iespēju un atklājumu vieta. Pilī atrodas arī Mākslas un mūzikas skola.

Vienā no ekspozīciju telpām apskatāma pils agrāko īpašnieku galerija, kā arī neliela izstāde ar fotoattēliem un zīmējumiem par dažādiem pils būvniecības posmiem.

Pils pirmajā stāvā 2008.gadā atklāta pastāvīgā ekspozīcija «Krokodilu ligzda» - par populāro novadnieku, kādreizējo krokodilu mednieku un opālu racēju Austrālijā Arvīdu Blūmentālu (1925 - 2006), filmas «Krokodils Dandijs» prototipu, kas pasaulē vairāk zināms kā Crocodile Harry.  Piedevām - turpat tikšanās ar gandrīz īstiem krokodiliem.

Sadarbībā ar Latvijas Medaļu mākslas klubu - vienīgā pastāvīgā medaļu ekspozīcija Latvijā. Medaļu mākslinieku kolekciju pastāvīgā ekspozīcija Dundagas pils velvju zālēs izveidota 2008.gadā. Ekspozīcijā skatāmi Jāņa Strupuļa, Jāņa Mikāna, Vijas Mikānes (1937-2004), Antras Urtānes, Ineses Nātriņas, kā arī citu mākslinieku autoru darbi un ārzemju mākslinieku dāvinājumi autoriem.
www.visit.dundaga.lv

 

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Dundagas luterāņu baznīca

Dundagas luterāņu baznīca

Dundagas Evaņģēliski luteriskā baznīca ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas dievnams Pils ielā 10, Dundagā, Latvijā. Baznīcā darbojas Dundagas luterāņu draudze, kurā ir ap 150 locekļu, dievkalpojumus vada prāvesta v.i. Armands Klāvs (dzimis 1973). 1935. gadā baznīcai piešķirts arhitektūras pieminekļa statuss.


Dundagas luterāņu baznīca
Pils iela 8, Dundaga, Dundagas pagasts, LV-3270

Dievkalpojumi Dundagas draudzē notiek katru svētdienu plkst. 11.00. Klusajā nedēļā - katru vakaru plkst. 18.00. Lieldienās - plkst. 7.00 un 11.00.

Baznīcas atslēgas atrodas pie Valdas Bobrovas mob. 29615990

Tagadējo mūra baznīcu pabeidza celt 1766. gadā ar Dundagas pils īpašnieka firsta Kārļa Ostenzakena (1726.-1794.) gādību. Līdz 20. gadsimta 20. gadu sākumam tā kalpoja abām draudzēm - vācu un latviešu. 1897. gadā agrākā torņa vietā uzbūvē tagadējo slaido torni.

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Mazirbes mācītājmuiža

Mazirbes mācītājmuiža

Dzīvojamā ēka celta 18. gs. sākumā, bet 19. gs. vidū pārbūvēta. Joprojām notiek mācītājmuižas un tās kompleksa atjaunošanas darbi. No 2009. gada septembra mācītājmuižas kompleksā darbojas Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas trīs Rekolekciju centra atpūtas mājas. Blakus tām redzamas vecā staļļa drupas.
www.celotajs.lv


Mazirbes rekolekciju centrs
Tālrunis: 26 549 433
E-pasts: vl.sajickeloker@ebrizam
www.rekolekcijas.lv

Tā ir garīgas un fiziskas atspirgšanas vieta mācītājiem, draudžu darbiniekiem un arī pārējiem. Sākotnēji tā tika veidota, rūpējoties par LELB mācītājiem un viņu ģimenēm. Plānoja, ka tādas būs vairākas un izvēle par labu kādai tiks izdarīta: 1) ja būs mācītājmuiža un citas dzīvojamās telpas, 2) tuvumā baznīca, 3) ūdens tilpe peldēšanai (priekšroka - jūrai). Kapituls izvēlējās Mazirbi. Projekta autore - Helēna Dekante. Sadarbībā ar Saksijas un Bādenes mācītāju apvienību tika izbūvētas trīs ģimenes mājiņas. Tajās ērti var izvietoties pieci cilvēki. Katrā mājā ir trīs istabas, visas ērtības - duša, WC, virtuve. Darbi muižā vēl turpinās, jāizbūvē otrais stāvs un pagrabs. Cik atļauj spēki un līdzekļi, jādarbojas arī pie parka izveides, vides sakopšanas un apzaļumošanas. Skaista vide palīdz būt skaistākiem, arī rekolekcijas ir metode, kā kļūt skaistākiem. Rekolekcijas ir veids, kā sadzirdēt Dieva aicinājumu savā dvēselē un kā iepazīto īstenot savā ikdienā.

 

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Mazirbes luterāņu baznīca

Mazirbes luterāņu baznīca

Dievkalpojumi svētdienās Plkst. 11:00
Bībeles lasīšanas grupa ceturtdienās Plkst. 17:00

Dievkalpojumi notiek baznīcā; Ziemas periodā Mācītājmuižas kapelā
Baznīcas atslēgas atrodas macītājmuižā - Mazirbes Rekolekciju centrā

Kārlis Irbe
Mazirbes ev. lut. draudzes priekšnieks un draudzes mācītājs
Mācītājmuiža, Mazirbe, Dundagas pag., Dundagas nov., LV- 3275
Mob. 29630953
mazirbesdraudze@gmail.com

Pirmā koka baznīca Mazirbē - Irbes baznīca, uzcelta 1766. gadā. Dundagas muižas īpašnieks T. fon Osten-Sakens 1866. gadā lika pamatakmeni jaunai mūra baznīcai, kura tika iesvētīta 1868. gadā. Celtniecību vadīja vācu būvmeistars A. Šrots. Baznīca ir halles tipa ar augstu divslīpu jumtu, celta kā vienjoma garenbūve ar garenass virzienā piebūvētu apsīdu un R kvadrātisku torni. Tornis cietis kara laikā 1914. gadā un atjaunots 1927. gadā. Torņa augstums ir 40 metri, un tas kalpo par Mazirbes dominanti. Baznīcas celtniecībā pielietots būvmateriāls - dabiskais laukakmens baznīcas sienām, tornim, apsīdai un kaltie granīta rusti stūru apdarei. Baznīcai bijusi neogotiskās formās darināta iekārta.

Kulta vajadzībām baznīca kalpojusi līdz 1964. gadam, kad to draudzei atsavināja. 1970. gadā baznīca tika aizdedzināta un līdz 1982. gadam vairākkārt demolēta. Baznīcas atjaunošanas darbi sākās 1984. gadā un turpinājās līdz 1988. gadam, kad tā atguva savu sākotnējo izskatu un kļuva par koncertzāli. 1989. gadā baznīcā notika pirmais dievkalpojums. Mazirbes luterāņu baznīca ir viens no labākajiem Kurzemes piekrastes baznīcu piemēriem, kas izceļas ar savām izjustajām, slaidajām proporcijām un gleznaino veidolu.
www.zudusilatvija.lv
www.piltenesiecirknis.lv

 

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Dundagas baptistu baznīca

Dundagas baptistu baznīca

1995. gada 8. oktobrī Dundagā atklāja jaunuzcelto baptistu baznīcu. 128 gadu pastāvēšanas laikā Dundagas baptistu draudzei tā ir pirmā baznīca, jo līdz tam dievkalpojumi notika privātas mājās.


Dundagas baptistu draudze
Juridiskā adrese: Bānīša iela 1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
Telefons: 63242018
E-pasts: ziemas@gmail.com

 

Vēsture
1992. gada 19. jūnijā Dundagas baptistu draudze Tautas deputātu padomes zemes komisijā iesniedza iesniegumu, kurā lūdza piešķirt jaunas baznīcas un dzīvojamās mājas būvēšanai zemi 0,3 hektārus.

Arhitekts Aivars Lācis izstrādāja baznīcas projektu, savukārt būvniecību nodrošināja ārzemju, vietējo baptistu un citu labvēļu ziedojumi.

Zemes darbi jaunceltnē sākās jau 1993. gada maijā, savukārt 1. jūlijā tika iesvētīts dievnama pamatakmens.

Baznīcas jumtu uzstādīja zviedri, kas atveda kravas mašīnā līdzi metāla loksnes un visus nepieciešamos materiālus. Neskatoties uz samērā sarežģīto jumta ieklāšanas tehniku 3 dienās un 3 naktīs baznīcas jumts bija uzlikts.

1994. gada 31. jūlijā Dundagas baptistu draudze pusuzceltajā baznīcā noturēja Pateicības dievkalpojumu.

1995. gada 8. oktobrī notika oficiāla ēkas atklāšana, savukārt baznīcas atklāšanas un iesvētīšanas dievkalpojums notika 1995. gada 10. decembrī. Šajā dienā baznīca bija cilvēku pārpildīta. Iesvētīšanas dievkalpojumā nevarēja piedalīties visi gribētāji vietu trūkuma dēļ. Apmēram 100 cilvēki bija spiesti palikt baznīcas ārpusē. Tajā piedalījās Latvijas baptistu draudžu savienības bīskaps Jānis Eisāns, mācītāji no apkārtējām draudzēm, viesi no Zviedrijas un Anglijas, pagasta padomes pārstāvji un iedzīvotāji.

Ēkas tālākā galā vēl turpinājās darbs, un aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā komisija parakstīja 1996. gada 23. decembrī.
dundagasvesture.wordpress.com

Pitraga baptistu baznīca

Adrese: «Druvas», Pitrags, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275
Tālrunis: +371 22018468

 

Pitrags ir lībiešu ciems, kura izcelsme dokumentāri saistāma vismaz ar 16. gadsimta otro pusi. Par dzīvi 18. gadsimtā vēsta Irbes - Ģipkas draudzes baznīcas grāmata. Draudze Pitragā dibināta 1890. gadā, un tās locekļi dzīvojuši Nevejas ciemā un jūrmalciemos no Mazirbes līdz Kolkai. 1902. gadā par draudzes locekļa kapteiņa Damberga personīgajiem līdzekļiem celtais lūgšanu nams Pirmajā pasaules karā izdedzis, 1925. gadā atjaunots, 20. gadsimta beigās remontēts.

 

Lūgšanu nama veidols nav mainīts kopš atjaunošanas - vienstāva mūra garenceltne ar divslīpju jumtu. Ēkas fasāde apmesta, rustota. Jumta stāvā labiekārtota telpa svētdienas skolas nodarbēm. Baznīcas lielajā zālē - gleznotāja V. Krēsliņa dāvināta altārglezna (1991).

www.visit.dundaga.lv

Kolkas luterāņu baznīca

 Kolkas luterāņu baznīca

Adrese: «Kolkas luteriskā baznīca», Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275
Tālrunis: +371 26057021
E-pasts: lutbazn_kolka@inbox.lv

www.kolka.lv

 

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu notiek katru svētdienu plkst. 14:00.
Draudzes mācītājs: Kārlis Irbe, tālr. 29630953
Draudzes priekšniece: Vija Ernštreite, tālr. 26057021

 

Tagadējai mūra baznīcai (1885. — 1886.) pamatus un vēstījumu nākamajām paaudzēm baznīcas torņa apaļajā bumbā lika toreizējais Dundagas muižas īpašnieks Karls Ludvigs Ferdinands fon der Osten-Sakens. 1885. gadā būvmeistara Oto Zīverta vadībā sākti būvdarbi pēc arhitekta Teodora Zeilera projekta.

 

Tā ir taisnstūra vienjoma garenbūve ar poligonālu sakristeju un augstu piebūvētu kvadrātplāna torni ar poligonālu jumta smaili.

 

1969. gadā notika pēdējais dievkalpojums, pēc tam baznīcu izdemolēja. Reizē ar Atmodu atdzima arī šis savulaik izpostītais no stipriem akmeņiem mūrētais dievnams.

 

Dokuments, ko atrada 1992. gadā, restaurējot baznīcu, skaidroja, ka baznīca līdz 1833. gadam trīs reizes mainījusi atrašanās vietu. Restaurētās gandrīz mūžībā zudušās baznīcas interjers ieturēts silti brūnganos un baltos toņos. Spēcīgs akcents dievnama atturīgajā interjerā ir modernā stilā neparasti risinātā altārglezna triptihs, mākslinieces Helēnas Heinrihsones dāvinājums (1993.).

www.visit.dundaga.lv

 

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Kolkas pareizticīgo baznīca

Kolkas pareizticīgo baznīca

Adrese: «Kolkas pareizticīgo baznīca», Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275
Tālrunis: +371 22070152

 

Ap 1885. gadu daudzi Kolkas iedzīvotāji pārgāja pareizticībā un Kolkā nodibināja pareizticīgo draudzi.

 

Kolka ir vienīgais jūrmalas ciems, kur 1890. gadā (citos datos 1891. — 1892.) uzcelta pareizticīgo baznīca un nosaukta par Kristus Piedzimšanas pareizticīgo baznīcu (Rīgas Eparhijas arhitekts Apollons Ēdelsons, būvuzņēmējs Voosts). 1982. gadā draudzei nācās atteikties no sava dievnama. Baznīca tika izdemolēta.

 

Laukakmens mūra ēka ar sarkano ķieģeļu apdari, četrstūru plānojumu, izbūvētu altārdaļu, torni ar skārda jumtu un diviem sīpolveida kupoliem atjaunota 1989. — 1999. Zvans uzlikts 1936.

www.visit.dundaga.lv

 

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Kolkas katoļu baznīca

Kolkas katoļu baznīca

Adrese: «Katoļu baznīca», Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275
Tālrunis: +371 29644609, 29793759
Svētā Mise: katra mēneša 1. un 3. svētdienā plkst. 15:00

 

Ir pagājis vairāk nekā 900 gadu kopš pirmās katoļu baznīcas būves Kolkā. Gadsimtiem šīs konfesijas dievnama te nav bijis, ari Latvijas brīvvalsts laikos ne.

 

Kolkas Dievmātes — Jūras Zvaigznes Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Liepājas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Dundagas novada Kolkas pagasta centrā Kolkā. Uzskatāma arī par zvejnieku baznīcu

 

Vēsture
Sākoties Trešajai atmodai, Kolkā izveidojās katoļu draudze un radās nepieciešamība pēc baznīcas dievkalpojumu noturēšanai. Sākumā dievkalpojumi tika noturēti Varslavānu mājās, vēlāk Kolkas pareizticīgo baznīcas draudzes istabiņā . 1997. gada jūlijā ar Liepājas diecēzes bīskapa Ārvalda Andreja Brumaņa atļauju prāvesta Andreja Mediņa vadībā tika nojaukta Grīņu rezervātā 1935. gadā uzbūvētā Sakas baznīca, ko līdz 4. oktobrim no jauna uzcēla Kolkā Viktora Sepeleva vadītā būvfirma. Dievnamam — koka guļbūvei tika atjaunots jumts, grīda un logi un piebūvēts arhitektes Marijas Zēbergas projektētais tornis. Tika mainīts altāra iekārtojums, no vecās baznīcas saglabājot biktskrēslu. 1997. gadā Liepājas diecēzes bīskaps Ārvalds Andrejs Brumanis konsekrēja baznīcu, veltot to Dievmātes — Jūras Zvaigznes godam. 2012. gadā, dievnama 15 jubilejā Kolkā draudzes locekļi izveidoja divas piebūves — nojumīti virs ieejas durvīm un pārbūvēja sakristeju.

 

Eksterjers
Dievnams ir koka guļbūve, 12 metrus gara un 8 metrus plata ēka ar tornīti, kas uzcelta 1935. gadā Sakā, bet 1997. gadā izjaukta un no jauna uzcelta Kolkā. Tam ir skaidu jumts. Celtne ir pārdalīta ar šķērssienu. Lielākajā daļā atrodas lūgšanu zāle, bet mazākajā sakristeja. Dievnamam nav baznīcas dārza un žoga, tas iekļaujas zvejnieku ciemam raksturīgajā vēsturiskajā apbūvē. Ieejas durvis ir no gala, virs kurām izveidots lievenītis. Zem tā pirms dievkalpojumiem tiek iekārts zvans. 2013. gadā zvanu plānots iekārt tornī. Katrā sānu pusē ir divi logi. Blakus baznīcai ir koka krusts.

 

Interjers
Baznīca ir vienas navas celtne ar koka grīdu un griestiem. Dievnamam ir viens galda koka altāris, aiz kura pie sienas atrodas koka krucifikss ar Jēzus tēlu, bet labajā pusē atrodas Dievmātes grota ar vietējā zvejnieka dāvinātu un iemūrētu enkuru ar lūgumu Dievmātei sargāt ikvienu, kas devies jūrā. Aplūkojams biktskrēsls, kas saglabājies no vecās baznīcas.

lv.wikipedia.org

 

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Apskates un atpūtas vietas

Krokodila skulptūra

Krokodila skulptūra

Krokodilu Harijs, jeb Arvīds Blūmentāls dzimis 1925. gadā Dundagas apkaimē. Cīnījies leģiona 15. divīzijā, pēc tam Franču ārzemju leģionā. Ap 1950. gadu pārcēlies uz dzīvi Austrālijā. Viņu Rietumos pazīst kā krokodilu mednieku Crocodille Harry, jo savā mūžā nomedījis apmēram 10 000 krokodilu un bijis prototips slavenajai Pola Hogana filmai "Krokodilu Dandijs".

 

O. Skaraiņa betona skulptūra veidota 1995. gadā un ir piemiņas zīme, kas veltīta Dundagas stiprajiem vīriem, un atgādinājums par bijušā dundadznieka Arvīda Blūmentāla radikālo dzīvi.

 

Krokodila skulptūra ir Latvijas goda konsula Čikāgā Norberta Klaucēna dāvinājums Dundagai. Krokodils sver 2 tonnas.

 

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Eksotisko dzīvnieku parks Dundagā

Adrese: Saules iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis: +371 26378042
Epasts: evitalauksteine@inbox.lv

P.–Sv. no plkst. 10.00 līdz pēdējam apmeklētājam.

Dundagas centrā. Ģimenēm ar bērniem, skolēniem un citiem interesentiem, iepazīšanās ar eksotiskajiem mājdzīvniekiem: alpaki, lamas, strausi, šinšilas, pundurtruši, minicūciņas, aitu cūkas, kamieļi, mandarīnpīles, cekulpīles, pāvi, zilā govs u.c.

Piedāvājumā arī batuts un lauku pirts.

Ieeja:
skolēniem, pensionāriem, invalīdiem – 2,00 €
pieaugušajiem – 3,00 €
pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas

www.visit.dundaga.lv

Piemineklis "Jūras paņemtiem"

Piemineklis "Jūras paņemtiem"

Tēlnieka Ģirta Burvja veidotais un 200. gadā uzstādītais piemineklis "Jūras paņemtiem" ir apskatāms kāpās pie Kolkasraga. Piemineklis ir veidots kā simboliski vārti, caur kuriem redzama Kolkasraga bāka.

 

Kolkasrags, Kolka, Dundagas novads, LV-3275

Valpenes piramīda

Valpenes piramīda

Piramīda Latvijā? Tā atrodas Valpenē un šo 9 m augsto laukakmeņu krāvumu ar pamatnes apkārtmēru 38 m pēc dzejnieka Imanta Ziedoņa ieceres 20. gs. 80. gadu vidū veidojis tēlnieks Vilnis Titāns.

 

Piemineklis, kas pēc savas formas ir lielu akmeņu krāvums, simbolizē Krišjāņa Barona lielo ieguldījumu Latviešu tautas dziesmu krājumam un apkopojumam. Šeit pat ir atradusies Valpenes muižas ēka, kurā Krišjānis Barons kopā ar savu māti ir dzīvojis.

 

Akmeņos iekalti Valpenes ciema māju vārdi. Daudzas mājas dabā vairs nav sastopamas, bet to mājvārda kultūras vērtība saglabājas. Akmeņos iekalto māju vārdi ir izvietoti atbilstoši mājas atrašanās vietas virzienam.

www.visit.dundaga.lv

 

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Zvejnieku laivu kapsēta Mazirbē

Zvejnieku laivu kapsēta Mazirbē

Mazirbes kāpās, ziemeļaustrumos no Lielā tīklu šķūņa (tagad vasaras dzīvojamā māja) vienkopus iegūlušas vecās zvejas laivas, kuras šeit atvilka pagājušā gadsimta 50. – 60. gados. Iemesls šādai rīcībai bija individuālās zvejas aizliegums pierobežas režīma zonas dēļ. Mazirbē redzamais ir vienīgais šāda veida „objekts” Latvijas piekrastē.

 

Kad notikusi kolektivizācija un kolhozu apvienošana, lielākais zvejas laivu blīvums bijis Mazirbē un Lielirbē. Vairums atstrādāto laivu nogādāts lielajos kolhozu centros, kur tās vienkārši sazāģēja, saskaldīja un sadedzināja. Mazirbē palikušās laivas ir pēdējās, kas vēl ir apskatāmas. Pēdējās koka laivas Mazirbes laivu kapsētā pievienotas 1976. gadā.

 

Patlaban Mazirbē apskatāmi nepilni desmit zvejnieku laivu vraki, bet vēsturiski to bijis daudz vairāk. Laivas kārtu kārtām guldītas arī citos jūrmalas ciemos, bet tieši Mazirbes laivu kapsētā šodien tas ir visuzskatāmāk.

1000 šķirņu dāliju dārzs «Līdumiņi»

1000 šķirņu dāliju dārzs «Līdumiņi»

Adrese: «Līdumiņi», Neveja, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis: +371 28646859 (Dzintars)

 

Kolkecionāres un selekcionāres Ritas Bumbieres veidotais dāliju dārzs Nevejā. Tagad to turpina kopt viņas dēls. Iepazīšanās ar dāliju audzēšanas gudrībām, stāsts par Ziemeļu āmuli.

www.visit.dundaga.lv

Seno zīmju parks

Adrese: Vīdales iela 2, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis: +371 22074210
etno-parks.mozello.lv

 

Aptuveni 400 m attālumā no Dundagas centra, teritorija kurā ietilpst Baltu tautas un pasaules civilizācijas izteiktākās etniskās piederības zīmes, simboli un to pielāgojums.

 

Brīvdienu māja.

 

Ekskursijas ar gidu grupām no 30 - 40 personām.
Cena: € 1,00 līdz € 1,50 no personas.

 

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās!

www.visit.dundaga.lv

Izbraucieni ar padomju armijas auto

Adrese: «Pūpoli», Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis: +371 29197900
Epasts: pupoli9@inbox.lv

 

Izbraucieni ar padomju laika vēsturisko spēkratu, armijas mašīnu-visurgājēju GAZ-66 uz bijušo aizliegtās zonas armijas daļu Irbenē (līdz 20 cilvēku grupām), € 2,00 par 1 km.

 

Uz ugunskura vārīta zupa, € 3,00 no personas.

«Kalēji», zirgaudzētava Pācē

Adrese: «Kalēji», Pāce, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis: +371 26497430

 

Saimniecības apskate, izjādes (€ 15,00/stundā).

 

Ganībās pussavvaļas govis, arī Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govis. Ja palaimēsies, varēsiet nobaudīt ķēves pienu un pavizināties ar drošku.

www.visit.dundaga.lv

Makšķerēšana un pastaigas pie Zēņu dīķa

Tālrunis: +371 29323048

 

Pie Zēņu dīķa var atpūsties, vairāk nekā 4 ha plašā labiekārtotā atpūtas teritorijā, kurā ierīkots stāvlaukums, informācijas stends, tiltiņi, takas, lapenes un telšu vietas.

 

Zēņu dīķis saistīts ar Kolkas zivsaimniecības vēsturi. Teritoriju apsaimnieko biedrība «Kolkas makšķernieku klubs».

 

Atrodas 3 km no Kolkas, pie P131 autoceļa Tukums—Ķesterciems—Mērsrags—Kolka.

 

Pārgājienus Kolkas zivsaimniecības vēsturē ar šprotu degustāciju kopā ar Dženetu Marinsku piedāvā arī Kolkas «Ūšos», tel. +371 29475692.

www.visit.dundaga.lv

Ar motorlaivu uz Kolkas bāku

Tālrunis: +371 29394504

 

Izbraucieni ar motorlaivu no Kolkas uz Kolkas bāku.

 

Iespējami arī citi maršruti.

"Amales", Dārzkopības gudrības Dundagā

Adrese: «Amales», Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis: +371 29948167
Epasts: kirbju-seklas@inbox.lv
www.kirbji.lv

 

 • Ja vēlies uzzināt par vīnogu un tomātu audzēšanu, iestādīt savu ķirbi, ļauties vasarai un ražas gaidīšanai, tad dodies ciemos pie slavenās Dundagas dārzkopes Edītes Seipules, dārzkopības entuziastu kluba «Tomāts» pārstāves!
 • Pastaiga pa dārzu, harmonija krāsās, formās un smaržās cauri vasarai.
 • Latvijas ziemeļos augošo vīnogu dažādības apskate un baudīšana.
 • Sarunas par un ap laimīgajiem ķirbjiem, arbūziem un melonēm.
 • Saldās un asās paprikas un tomātu kolekcijas apskate un degustācija.
 • Spēka augu dažādība, audzēšana un lietošana veselības uzlabošanai. Pieredze un padomi. Spēka un veselības tēju tapšana un tās baudīšana.

 

Ieeja: 3,00 €/vienai personai, ekskursija un degustācija.

 

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās!
Lielo grupu ekskursiju pieteikt vismaz vienu nedēļu iepriekš!

www.visit.dundaga.lv

"Jumari", bioloģiskā saimniecība Valpenē

Adrese: «Jumari», Valpene, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis: +371 29469425, 26601306
Epasts: ivarstropins@inbox.lv gunita@dundaga.lv
www.facebook.com/zsjumari/

 

Saimnieki Gunita un Ivars Tropiņi izveidojuši vispusīgu saimniecību, audzē augļus, ogas (t.sk. krūmmellenes) un dārzeņus. Interesenti var apskatīt saimniecību, iepazīties ar bioloģiskās saimniekošanas metodēm, nobaudīt zāļu tējas un lauku sētas cienastu, atpūsties pie dīķa, dārza kamīna vai šūpolēs. Saimniece gatavo zāļu spilventiņus un austas grāmatzīmes.

 

«Jumaros» iznomā 6 velosipēdus un piedāvā iespēju tuvāk iepazīt Valpenes apkārtni.

 

Iepriekš pieteikties.

www.visit.dundaga.lv

"Kļavnieki", Lauku sēta attīstībā Dundagā

Adrese: «Kļavnieki», Laukmuiža, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis: +371 26486248
Epasts: klavnieki@gmail.com

 

Ģimenēm ar bērniem un nelielām grupām: iepazīšanās ar kazu un aitu saimi, iespējama arī kazu siera iegāde, zemeņu, aveņu lasīšana, iespējams sarunāt dalību lauku darbos.

 

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās!

www.visit.dundaga.lv

"Mežlīdumi", Veselīga dzīvesveida centrs "Tavai sirdij" Cirstē

Adrese: «Mežlīdumi», Cirstes, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis:+371 26543781, 20235866
Epasts: ansis.roderts@gmail.com
www.draugiem.lv

 

Dzīvesveida centrs «Tavai sirdij» atrodas Slīteres Zilo kalnu kraujas malā Cirstes ciema «Mežlīdumos», 3 km no Vīdales — Mazirbes virzienā. Gar grants karjeru jānobrauc lejā pa Šlīteres Zilajiem kalniem un pēc tam atkal ieslīpi augšā pa stāvo kraujas nogāzi. Var izmantot arī otru ceļu, kas iet pa Zilo kalnu augšdaļu.

 

Piedāvājumā: saimniecības apmeklējums, veselīga dzīvesveida semināri, naktsmājas, masāža, rekreācija, sojas produktu degustācija.

 

«Mežlīdumos» sev dzīvesvietu atraduši Ansis un Jana Roderti, ar mērķi šeit izveidot veselīga dzīvesveida centru. Lauku klusums meža vidū, neparastā ainava sniedz patiesu atspirdzinājumu katram, kas šeit iegriežas.

 

Saimniecībā tiek audzēti dažādi dārzeņi un pākšaugi, starp kuriem īpaši pieminama soja. No tās saimnieki iemācījušies pagatavot pienu, rūgušpienu, biezpienu, krējumu u.c. gardumus, kurus baudīt varēs ikviens ciemiņš. Un ne tikai baudīt, bet ari iemācīties pagatavot vienkāršus ēdienus bez dzīvnieku valsts produktiem, ielūkoties veselīga dzīvesveida ābecē.

 

Iespēja nakšņot (7 vietas).

www.visit.dundaga.lv

Kolkasraga apmeklētāju centrs

Kolkasraga apmeklētāju centrs

Kolkasraga apmeklētāju un informācijas centra galvenie darbības virzieni ir apmeklētāju uzņemšana un apkalpošana, informācijas sniegšana, teritorijas apsaimniekošana un labiekārtošana. Uzņēmums „Kolkasrags” organizē un atbalsta kultūras un izglītības projektus, popularizē Lībiešu (Līvu) krasta kultūrvēsturi, nacionālās vērtības, vietējās tradīcijas un videi draudzīgu dzīvesveidu.

 • Tūrisma informācija.
 • Suvenīri.
 • Labiekārtotas atpūtas vietas bez maksas.
 • Maksas auto stāvlaukums.
 • Atspirdzinošo, karsto dzērienu un pārtikas preču tirdzniecība.
 • Labierīcības – WC, duša, bezmaksas WC cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
 • Informācijas stendi – Kolkasrags, Kolkas bākas, Slīteres nacionālais parks, Padomju laiki Kurzemes piekrastē, Krišjānis Valdemārs un kuģniecība.
 • Mobilā pirts jūras krastā, info – Oskars 29323048.
 • Vasaras sezonā kafejnīca, info – Sigita 28658791.
 • Auto stāvlaukuma maksa no maija līdz septembrim


Motocikls            1,00 € / h
Vieglā automašīna     1,50 € / h
Mikroautobuss          3,00 € / h
Autobuss            4,50 € / h

Auto stāvlaukuma maksa no oktobra līdz aprīlim

Motocikls            1,00 € / dienā
Vieglā automašīna     1,50 € / dienā
Mikroautobuss           3,00 € / dienā
Autobuss            4,50 € / dienā

Nakšņošana savā auto 8 € / par nakti

Apmeklētāju centrs darbojas visa gada garumā, nodrošinot Kolkasraga apmeklētājiem iespēju saņemt pakalpojumus un atpūsties apsaimniekotā vidē. Darba laiks no 15. oktobra piektdienās, sestdienās, svētdienās, svētku un vētru dienās no 10:00 līdz pēdejam apmeklētājam.

Pats Kolkasrags kā dabas objekts nekad nav slēgts un ir brīvi pieejams ikvienam jebkurā laikā.
www.kolkasrags.lv

Bākas, torņi, vējdzirnavas

Kolkas putnu tornis

Kolkas putnu tornis
Koka tornim ir 6 stāvi jeb līmeņi, torņa augšējās skatu platformas augstums ir 16 metri. Tornis atrodas pie Kolkas priežu takas, noderēs ainavas un putnu vērošanai.

No torņa ar binokli vai teleskopu putnus ērti vērot to migrāciju laikā, kad Kolkasraga apkārtnē stundas laikā iespējams saskaitīt pat vairākus desmitus tūkstošus putnu. Jūrā pie Kolkasraga putni barojas un atpūšas visu gadu, arī ziemā. Pie paša torņa ir priežu mežs un koku vainagi ir tā augšējā stāva augstumā, tāpēc redzēsit, ko tur dara putni.

Kolkas bāka

Kolkas bāka

21 m augstā Kolkas bāka ir bāka ziemeļos no Kolkas raga uz mākslīgi uzbērtas salas 6 km gara sēkļa galā. Bāka iezīmē Irbes šauruma austrumpusi.

 

Lai uzlabotu navigācijas drošību bīstamajā Irbes jūras šaurumā, Krievijas Jūras ministrija nolēma Kolkas sēkļa galā izveidot mākslīgu salu. Tās veidošanu sāka 1872. gadā. Saliņas veidošana un pamatu stiprināšana tika pabeigta 1875. gadā. Turpmāko celtniecību nolēma pārtraukt, ļaujot jaunizveidotajai saliņai nosēsties.

 

Otrs celtniecības posms saistās ar bākas torņa un palīgēku celtniecību, torni paredzot kā metāla karkasu, kas apšūts ar skārda plāksnēm, bet palīgēkas – no koka. Apkārt saliņai tika izprojektēta guļkoku sēta, kas pasargātu bākas teritoriju no jūras ūdens. Bāku izgatavoja Pēterburgas metālrūpnīca, kas bāku arī uzstādīja un nodeva ekspluatācijā 1884, gada 1. jūlijā.

 

Baltijas jūras bāku direktors kontradmirālis Baženovs 1884. gadā ziņoja Jūrlietu ministrijas Hidrogrāfiskajam departamentam: „Man ir tas gods paziņot, ka 1. jūlijā 57048` ziemeļu platuma un 22039` Griničas garuma grādos iedegta jaunās Domesnes bākas uguns. Bākas dzelzs tornis, apaļš ar zaļu kupolu, uzcelts mākslīgas astoņstūra saliņas vidū 4 verstis un 325 asis no Domesnes raga. Salas diametrs 22 asis, augstums virs jūras līmeņa 18 pēdas. Bākas uguns augstums 64 pēdas virs jūras līmeņa, uguns redzamības matemātiskais horizonts 9,3 jūdzes. Pie bākas atrodas tvaika taure – sirēna miglas signāliem un zvans, ar kura palīdzību dod signālus retiem sitieniem.”

 

1920. gada pavasarī Ventspils ostas būvvalde sāka celt ķieģeļu dzīvojamo māju ar novērošanas torni bākas uzraugam un trīs sargiem. Ēku pabeidza 1921. gada rudenī.

 

1930. gadā tiek iesākta salas koka sienas pārbūve. To pa daļām nojauc un uzmūrē mūri 5,57 m augstumā virs jūras līmeņa. Pārbūves darbus veic vairākos gados, tos pabeidz 1932. gadā.

 

1934. gada augustā Kolkasraga bāka saņem jaunu apgaismošanas iekārtu. Jaunā ierīce ir 25 reizes jaudīgāka, tās gaismu var redzēt 13,6 jūdzes tālu. 1935. gadā bākā tiek uzstādīta pirmā radiobāka Latvijā.

 

Kopš 1985. gada Kolkas jūras bāka strādā automātiskā režīmā. Gaismas bāku darbināja stroncija izotopu baterijas jeb citiem vārdiem „maza atomelektrostacija”.

 

XX gadsimta 80. gados vajadzēja labot arī salas pamatni, jo 100 gados viļņi to bija izskalojuši. Tāpēc salai apkārt nogremdēja 1700 milzīgus dzelzsbetona bluķus – tetrapodus, kas nevien izpildīja viļņlauža lomu, bet palīdzēja jūrai uzskalot salai apkārt smiltis, kas kā izturīga zemūdens siena salu aizsargāja.

 

1997. gadā bākā tika veikts nopietns remonts. Bākas tornim noņēma ap 3 cm biezu vairāku kārtu krāsas slāni, torni no jauna pārkrāsoja. Nomainīja torņa koka konstrukcijas, iekšpusi apšuva ar oša dēlīšiem. Bākas ēkām tika uzlikti jauni jumti.

 

Mūsdienās, kad modernās tehnoloăijas dod ļoti plašas iespējas, vairs nav nepieciešama cilvēku klātbūtne uz bākām. Godīgi sakot, arī pašām bākām nav tādas nozīmes kā agrāk. Visi kuģi ir aprīkoti ar modernām navigācijas iekārtām, mūsu vietā daudzus darbus faktiski dara datori un satelīti. Taču Kolkas bākai, kas brīdina par vienu no bīstamākajām kuģošanas zonām Baltijas jūrā, joprojām ir sava vieta un tāpēc tā jāuztur pilnīgā kārtībā.

 

Šobrīd Kolkas bāku apdzīvo vienīgi kaijas, bet bākas uguns joprojām spīd 20 m virs jūras līmeņa un tā redzama 10 jūdzes tālu.

www.lnp.lv

 

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Šlīteres bāka

Šlīteres bāka

Darba laiks (sākot ar maiju):
Slēgta līdz pavasarim.

Ieejas maksa:
pieaugušie 1,20 €
skolēni 0,60 €
pirmskolas bērni un invalīdi bez maksas.

Slīteres bāka atrodas Dundagas pagastā, apmēram 6 kilometrus no Baltijas jūras, Zilo kalnu kraujas malā. Bākas tornis celts 1849.gadā. Tornis bija dienas zīme bez gaismas signāla, ar konusveida jumtu tagadējās laternas vietā. Tornis izmantots, galvenokārt, meža ugunsgrēku novērošanai, kā arī robežapsardzes vajadzībām. Pēc Otrā Pasaules kara uz speciāli izbūvēta balkona darbojās acetilēna gāzes lampa. Torņa pārbūve pabeigta un gāzes lampa nomainīta 1961. gadā. Torņa augstums ir 26 metri, bet uguns augstums - 102,2 metri virs jūras līmeņa. 1999.gadā bāka zaudēja jūras navigācijas būves statusu un 2000.gadā tā nodota Slīteres nacionālajam parkam. Tagad tā labiekārtota tūristu vajadzībām un kalpo ekspozīcijām, kā arī par skatu torni.
www.zudusilatvija.lv

 

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Dundagas ūdenstornis

Dundagas barons savulaik bijis viens no lielākajiem zemju īpašniekiem Kurzemē, tādēļ 19. gs. otrajā pusē ap muižu izveidojās saimnieciskās un sabiedriskās dzīves centrs. Dundagas centrālā laukuma dominante ir ūdenstornis, aiz kura sākas Dakterleja, kur no 1844. līdz 1854. g. doktorātā strādājis viens no pirmajiem latviešu tautības ārstiem un valodnieks J. Bārs.

Dundagas ūdenstornis celts 1800. gadā un tā augstums ir 17,8 m, bet apkārtmērs 22,2 m. Tā četri stāvi ir būvēti no akmens, bet piektais no koka (tam ir 8 stūri). Mūra biezums ir aptuveni 90 cm. Durvis velvveidīgas, logi taisnstūra. Patreiz ūdenstornis savas funkcijas vairs nepilda.
www.visit.dundaga.lv

 

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Dundagas vējdzirnavu drupas

Vējdzirnavas minētas jau 1805. gadā, darbojušās līdz 2. pasaules kara sākumam. Augstums aptuveni 22m. Vairāk kā puse no dzirnavu ēkas ir sabrukusi (2018.g.).

Vīdales vējdzirnavu drupas

Vīdales vējdzirnavu drupas

Vīdales dzirnavu drupas. Dzirnavas celtas 1812. gadā no laukakmeņu mūra un savulaik tās darbināja četri spārni, bet šoden palikušas tikai drupas. Dzirnavas piederēja Mazprec māju saimniekam un tās atrodas pašā Zilā kalna jeb Vīdales kalna malā starp ceļiem, kas veda uz Ezermuižu un Mazirbi, diezgan tālu no Vīdales - Mazirbes (Cirstu) ceļa.

 

Dzirnavu drupas ir pamatīgi aizaugušas, ceļš pirms dzirnavu drupām ir slēgts, bet mums mašīnu apgriezt nesagādāja nekādas grūtības.

Vecā Kolkas bāka

Vecā Kolkas bāka

Kolkasraga bāku vēsture aizsākas 13.gs., kad šeit kurināti signālugunskuri, lai jūrnieki varētu noteikt pagrieziena punktu starp Irbes šaurumu un Rīgas jūras līci. Rags, no kura sēklis iestiepjas 6 km tālu, vienmēr bijis kuģniecībai bīstams, pie tā izveidojusies kuģu kapsēta ir lielākā Baltijas jūrā.

 

Te, uz zemūdens kraujas, sastopas Sur mer ar Piški mer (lībiski Lielā jūra un Mazā jūra).

 

Pirmais bākas koka tornis, kura virsotnē kurināts ugunskurs, minēts 1532. gadā. 16.gs. vidū te bijušas divas bākas, kas veidoja vaduguņu līniju pa sēkļa asi. Pagrieziens bija jāizdara brīdī, kad abu bāku ugunis atradās viena virs otras un šķietami saplūda vienā. 1818. gadā ugunskurus aizstāja ar eļļas lampām - gaisma bija nepārtraukta jeb, kā saka jūrnieki, cieta. Kolkas bāku ekspluatāciju par vairāk kā 3 tūkstošiem sudraba rubļu gadā bija uzņēmies Dundagas muižas īpašnieks Ostensakens.

 

Krimas kara laikā britu jūrnieki izdemolējuši bākas, 1858. gadā torņus remontēja un nostiprināja krastu pie Ziemeļu bākas torņa. Divdesmit gadus vēlāk torni sagāza jūra. Dienvidu tornī ierīkoja kuģu kustības un ledus novērošanas punktu.

 

Šodien no vecās bākas saglabājušies tikai drupu fragmenti.

www.visit.dundaga.lv

 

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Vēsturiskas ēkas, muzeji, kolekcijas

Kubalu skola — muzejs

Kubalu skola — muzejs

Kubalu skola - muzejs atrodas Saustere, Dundagas pagasts, Dundagas novads.

 

Skolas nams ir uzcelts 1842. gada beigās. 1843. gada sākumā sākas mācības jaunajā skolā.

 

Tā bija pirmā un 28 gadus arī vienīgā zemnieku bērnu skola Dundagas muižā. Tas ir vecākais līdz mūsdienām saglabājies guļbūves konstrukcijā veidots skolas nams Kurzemē.

 

1972. gada 13.maijā te atklāj muzeju Ernestam Dinsbergam. Kopš 1992. gada muzeja darbību finansē Dundagas pagasts, kas vēsturiski ir ēku un skolas zemes īpašnieks.

 

Kubalu (tolaik Kubeles) skolā kopš tās sākuma dzīvojis un strādājis par skolotāju viens no pirmajiem latviešu kultūras darbiniekiem - Ernests Dinsbergs (1816.-1902.). Skolā viņš nostrādājis četrdesmit gadus, latviešu literatūrā septiņdesmit. Pavisam iznāk ap pusotra simta E.Dinsberga grāmatu, no kurām daudzas, ievērojot to saturu un tematiku, latviešu valodā sastopamas pirmo reizi.

 

Muzejā varam iepazīt tā laika lauku skolās lietotās mācību grāmatas, novērtēt mūzikas instrumentu – harmoniju. Atsevišķa ekspozīcija stāsta par dažiem pazīstamākiem šīs skolas skolniekiem: Krišjāni Baronu (folklorists, rakstnieks), Frici Dravnieku (pedagogs, rakstnieks).

dundaga.lv
ziemelkurzeme.lv

 

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Etnogrāfiskā istaba Lībiešu tautas namā

"Lībiešu tautas nams", Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275
Tālrunis:+371 29463028, 20383578

 

Mazirbē, Lībiešu tautas nama otrajā stāvā apskatāma etnogrāfisko priekšmetu kolekcija.

 

Katram muzejā apskatāmajam objektam ir savs dzīvesstāsts. Visi priekšmeti ir piederējuši lībiešiem, tie tikuši izmantoti ikdienas darbos. Joprojām ir daļa priekšmetu, par kuriem nekas nav zināms, bet laika gaitā tiek plānota dziļāka izpēte, lai ikviens varētu uzzināt par senču ikdienu, sadzīvi un priekšmetu pielietojumu.

Dažādi seno žogu veidi «Pie Andra Pitragā»

«Krogi», Pitrags, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275
Tālrunis: +371 26493087
Epasts: andrisantmanis@inbox.lv
www.pieandrapitraga.lv

Iespēja aplūkot visdažādākos senatnīgo žogu veidus. «Krogu» māju saimnieks izveidojis 27 senā lībiešu krasta žogu paraugus, informāciju vācot internetā un pētot senas fotogrāfijas.

Saņemta Kultūras zīme «Latviskais mantojums» par Lībiešu krasta kultūrvides saglabāšanu un daudzināšanu, būvējot lībiešu žogus.

Piedāvājumā naktsmītnes, kūpinātas zivis, piknika vietas, makšķernieku iespēja un velosipēdu noma.

Ragu kolekcija Vaides «Purvziedos»

Vaides «Purvziedos» ir apskatāma Edgara Hausmaņa vāktā ragu kolekcija, kuru veido vairāk nekā 550 ragu, no tiem aptuveni 350 aļņu ragu. Izņemot dažus stirnu ragus, kolekcijas eksponāti nav medību trofejas, bet atrasti mežsarga gaitās. Vēl apskatāma dabas aizsardzības ekspozīcija. 

 

Iespējams palikt pa nakti kempingā un telšu vietās.

«Purvziedu», kas celti no 1928.- 1930. gadam, bēniņu stāvā  izvietotie ragi nav medību trofejas, izņemot dažus stirnu ragus. Visi aļņu un briežu ragi atrasti mežā, pildot meža sardzes un vēlāk vides aizsardzības inspektora dienesta pienākumus Slīteres rezervātā, no 2000. gada Slīteres Nacionālajā parkā. Precīzāk varētu teikt, ka ragi atrasti Kolkasraga mežos, sākot no Melnsila Rīgas jūras līča krastā līdz Košragam pie Dižjūras. Šī platība ir apmēram 1/3 daļa Nacionālā parka teritorijas. Pirmie aļņu ragi atrasti sešdesmito gadu vidū, briežu ragu šeit vēl nebija.

 

Bēniņu stāva izbūve sākta 1972. gadā nelielā stūrītī tā, lai varētu izvietot toreiz atrastos ragus. Gadu gaitā izbūve turpināta dažādos veidos un ar dažādiem materiāliem, lai vienmēr būtu iespēja izvietot no jauna atrastos ragus. Tādēļ arī tāda raiba «arhitektūra» šodien skatāma. Jāpiebilst, ka sākotnēji šī telpa un kolekcija nebija domāta publiskai apskatei, jo padomju varas gados šeit, pierobežas zonā, tūristiem iekļūt praktiski nebija iespējams.

 

Tagad «Purvziedu» bēniņu stāvā izvietoti apmēram 600 ragi: aļņu ragi — 337, briežu — 127. To skaitā ir vairāku ragu pāri ar visām pierēm vai galvaskausiem, kas uzskatāmi par vilku plēstiem. Divi aļņu galvaskausi liecina, ka viņu mūžs beidzies, sapinoties telefona vados.

 

Šeit vēl ir apskatāmi divi unikāli ragu krēsli, ragu lustra, mežakuiļa un dažādu putnu izbāžņi.

 

Atsevišķā sektorā izvietoti 1992. gada lielajā meža ugunsgrēkā apdegušie 122 aļņu ragi. Turpat redzami arī dažādas formas koksnes izaugumi — māzeri, fotogrāfijas ar tuvākās apkārtnes dižkokiem un īpatnējās vigu- kangaru ainavas.

www.visit.dundaga.lv

Vecmuiža, privātā kolekcija Dundagas «Ievlejās»

Adrese: «Ievlejas», Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis: +371 29473828 (Gunārs Laicāns)
dundagasvesture.wordpress.com

 

Privāta vēstures materiālu kolekcija vienā no 15 senās Dundagas pils teritorijas pusmuižām - Vecmuižā (ap 2 km no Dundagas centra). Vēstures stāsti Vecmuižas stallī.

www.visit.dundaga.lv

Līvu centrs «Kūolka» Kolkā

Adrese: «Zītari», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275
Tālrunis: +371 29198596, 25902280

 

Centrā apskatāma seno Kolkas iedzīvotāju — lībiešu sadzīves priekšmetu kolekcija, kas iepazīstina ar līvu tautas dzīvi un tradicionālajiem saimniekošanas veidiem.

Šeit iespējams noskatīties videofilmas par lībiešiem, iespēja klausīties lībiešu valodas ierakstus, tuvāk iepazīt lībiešu kultūru un paražas, kā arī iegādāties suvenīrus.

www.visit.dundaga.lv

Šī vietne izmanto sīkdatnes lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību un funkcionalitāti.
Sapratu